Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Integral IP - Control panels & networking - SV

INTEGRAL En- och flerzoners släckstyrningssystem. I enlighet med standarder och direktiv kan centralapparaterna Integral IP MX och CX också användas för att styra släckstyrningssystem (elektrisk kontrollenhet och fördröjningsanordning i enlighet med SS-EN 12094-1 och VdS 2496) eller som en kombinerad brandlarmcentral och släckstyrningscentral. Integral IP CXE kan användas för att styra en släckzon och vill man styra fler släckzoner är Integral IP MXE det rätta valet. Båda centralapparaterna är anpassade och godkända för att övervaka följande släcksystem: • Hög- och lågtrycks CO2 släcksystem • Inertgas- och argonsläcksystem • Släcksystem med vattendimma • Torr-rörs sprinklersystem • Våt-rörs sprinklersystem • Kemiska släcksystem Skräddarsytt och utrymmessparande. I rackskåpet till Integral IP MX kan upp till 5 Integral IP MX brandlarmcentraler monteras i en och samma kapsling. Här finns också plats att montera manöver -och indikeringspaneler i 19“ frontplåtar. För krävande monteringsplatser finns också ett väggskåp med kapslingsklass IP 55.

Seitenübersicht