Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Integral IP - Control panels & networking - SV

INTEGRAL INTEGRAL ApplicationCenter IP interface som standard. Alla Integral IP centralapparater stöder Internet- protokollet . Med hjälp av mjukvaruapplikationer kan centralapparaterna kopplas ihop i nätverk varsomhelst och övervakas på distans via en PC, mobiltelefon eller läsplatta. Intuitivt & enkelt handhavande. Användargränssnittet ser likadant ut på alla Integral IP centralapparater: en tydlig layout och logiska sekvenser ger den nödvändiga överblick som krävs i stressituationer. Knapptexter och displaytexter finns på mer än 20 olika språk. Fullt redundant. Redundant hårdvara, mjukvara, strömförsörjning och kablage garanterar total systempålitlighet. Alla funktioner, displayer och knappar förblir i full funktion även i händelse av ett fel på slingan. Flexibla interface. Integral IP centralapparater har flera interface och standardprotokoll, som BACnet, OPC, ESPA och Modbus, och är därför kompatibla med andra tjänster som t.ex BMS och SCADA system. En säker investering. Maximal fram- och bakåtkompatibilitet är extremt viktigt för oss. Det är enkelt och flexibelt att modernisera befintliga brandlarmsystem steg för steg, och det är därför alltid en investering för framtiden. Enkel programmering. Alla Integral IP centralapparater programmeras och designas tydligt och enkelt med ett mjukvaruverktyg. Logiska kopplingar mellan in- och utgångar är flexibelt att ställa in- även mellan olika slingor och flera centralapparater. Europeisk kvalitet. Schrack Seconet brandlarmsystem utvecklas i Österrike och tillverkas i Tyskland.

Seitenübersicht