Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Integral IP - Control panels & networking - SV

INTEGRAL www Grafiskt presentationssystem SecoLOG IP. Grafiskt presentationssystem för användning på flera arbetsstationer i enlighet med ÖNORM F 3003 för enkel, tydlig och central presentation och styrning av brandlarmsystem med användande av den senaste IP tekniken. Alla meddelanden och systemstatusar från de brandlarmcentraler som är anslutna till systemet skickas och visas tydligt på en eller flera PC- arbetsstationer. RemoteMESSAGE. Mjukvara för överföring och visning av alla händelser (t.ex. larm, fel m.m.) från en eller flera brandlarmcentraler på en PC eller laptop. Inkluderar ”pop-up meddelanden”och Integral VirtualMAP. IACmobile – Integral ApplicationCenter mobile. Integral mjukvara för programmering och hantering av serviceverktyg på mobila enheter, med hjälp av push notifications. Integral VirtualMAP. För fjärråtkomst till brandlarmsystemet Integral IP via TCP/IP från en PC med Windows operativsystem. Brandlarmcentralens manöverpanel visas på datorskärmen och alla manöver- och informationsmöjligheter finns tillgängliga på datorn. E-mail, textmeddelanden & push notifications. I händelse av ett larm eller fel, skickar centralapparaten automatiskt ut meddelanden i form av ett e-mail, sms eller push notification till valda mottagare. S2Service. Webserviceplattformen S2Service innehåller alla delar som behövs för att få en global anslutning, via PC eller mobila enheter, till en Integral IP brandlarmcentral. Anslutningen är krypterad och uppfyller de högsta och mest aktuella säkerhetsstandarderna.

Seitenübersicht